2018.07.21 16BQ 680vsUtahPremier16UBoys2018.07.21 16BQ PWPC v San Diego Shores2018.07.2018 16BQ CCUnitedC v Thunder